Bli innskyter


Innskuddsbevis

Slik ser innskudds- bevisene ut..

Hvordan bli innskyter?Har du lyst til å bli innskyter i Stiftelsen D/S “Pelle“?

Dette kan enklest gjøres ved å sende en e-post til: kritaral@online.no eller brev til Stiftelsen D/S “Pelle”.

Postadressen er:

Stiftelsen D/S “Pelle”,
Tollbodgaten 1,
4836 ARENDAL

Last ned og fyll ut nedenstående innmeldingsskjema for privatpersoner eller for firmaer, og påfør hvor mange innskudd du ønsker å tegne. Når du har betalt bankgiroen som du mottar fra oss, vil du bli inntegnet som innskyter. Deretter vil du få tilsendt et innskuddsbrev som bevis på at du har trådt inn i den eksklusive rekken av dampskipsentusiaster.

Hvert innskuddsbrev har et pålydende på kr. 1.000,-. De vil bli påført eierens/firmaets navn. Innskuddsbevisene er nummererte. De vakre og kunstnerisk utformede innskuddsbevisene er tegnet av vårt medlem Øystein Bjørløw. Det er antatt at innskuddsbevisene etter hvert vil bli svært attraktive for samlere.

Et tilbud til alle dampskipsentusiasterSom innskyter i Stiftelsen D/S «Pelle» er du med på å støtte arbeidet med å ta vare på vår maritime kulturarv og formidling av kunnskap om maritim virksomhet.

FORMÅL
Stiftelsen D/S «Pelle har som formål å bygge, eie og drive D/S «Pelle» i sin opprinnelige skikkelse fra 1882. Båten skal drives under betegnelsen museumsbåt.

MEDLEMSKAP
Ved å kjøpe innskuddsbevis blir du automatisk medlem av stiftelsen. Samtidig er du med på å støtte stiftelsen økonomisk og praktisk.

ØKONOMI
Stiftelsen D/S «Pelle» er en selvstendig økonomisk enhet. Alle midler som kommer inn vil uavkortet gå til bygging og drift av D/S «Pelle».

KONTOR
Stiftelsen D/S «Pelle» har etablert eget kontor i Rom 505 i 5. etasje i Nordea-gården midt i Arendal sentrum.