Styret


På årsmøtet 25. mars 2014 ble følgende valg foretatt etter innstilling fra valgkomiteen:

STYRET:

  • Magnus Austad, leder
  • Svein Stornæs-Nilsen, nestleder
  • Mauritz Brøndal Johnsen, kasserer
  • Hans Nikolai Terjesen, styremedlem
  • Øyvind Wettergreen, styremedlem
  • Kjell Jensen, styremedlem
  • Jan Erik Mortensen, sekretær
  • Arne Øygarden, varamedlem
  • Ove Frigstad, varamedlem/valgkomitè