Krigsklenodium til ‘Pelle’

Gjennomføringen av ”Pelle”-prosjektet har nå kommet et langt skritt videre. Aust-Agder fylkeskomme har med stor imøtekommenhet gått med på å leie ut en nesten 110 år gammel dampmaskin fra nedlagte Arendal Maskinistskole til STIFTELSEN D/S PELLE. Torsdag 22. oktober 2009 klokken 13.00 ble den formelle overtakelsen foretatt under sterk deltagelse fra styret i stiftelsen.… Les mer...
Sjauergjengen...

25 deltakere fra ”Pelles Venner” overvar sjøsettingen av ”Eric Nordevall II”

«Pelle»-venner på historisk tokt

25 deltakere fra ”Pelles Venner” overvar sjøsettingen av ”Eric Nordevall II” ved Forsviks Varv. Med sine kledelige t-skjorter gjorde de seg sterkt bemerket. KARLSBORG: Svenskene ville det. Kunne det. Og gjorde det. Nå kan man se resultatet av denne oppskriften. Det er blitt en historisk korrekt kopi av hjuldamperen «Eric Nordevall».… Les mer...

Vi får låne dampmaskin

Fylkesutvalget i Aust-Agder besluttet i møtet den 14. april 2009 at fylkeskommunen låner ut en dampmaskin til STIFTELSEN D/S PELLE. Dampmaskinen stilles til disposisjon under forutsetning av at byggingen av en kopi (replika) av d/s «Pelle» realiseres. Fylkesrådmannen ble gitt fullmakt til å inngå en deponiavtale med STIFTELSEN D/S PELLE.… Les mer...

Positivt årsmøte i Stiftelsen

STIFTELSEN D/S PELLE har avholdt årsmøte. Årsmeldingen for 2008 vitner om stor aktivitet på alle plan. Stiftelsen har nå nærmere 900 andelshavere. Kapitalen har nådd 1 million kroner. Det arbeides intenst med å få ferdig byggetegningene til nye «Pelle».… Les mer...

Ekstraordinært årsmøte

STIFTELSEN D/S PELLE avholder ekstraordinært årsmøtepå Stiftelsens kontor i 5. etasje i Nordeagården, Tollbodgaten 1, Arendal torsdag 7. mai kl. 18.30 Sak: Behandling av regnskapet for 2008. STYRET… Les mer...

Pelle-Martin

Vi har nådd 1 million kroner

Til tross for verdensomspennende finanskrise og økonomisk usikkerhet på alle hold, så har likevel STIFTELSEN D/S PELLE klart å passerer den første millionen. “Vårt første delmål er dermed nådd. Regnskapet viser at Stiftelsen per 31. desember 2008, hadde over 700.000 kroner stående i banken.… Les mer...

‘Pelle’s vimpel tilbake

Den originale vimpelen til D/S «Pelle», som blafret friskt på dampbåten da den forlot Arendal i 1964, er nå kommet tilbake til hjembyen. Det er vår gode Pelle»-venn i Oslo, Arne Lannerstedt, som har skjenket vimpelen til STIFTELSEN D/S PELLE. Lannerstedt var en av dampskipsentusiastene som overtok «hele Arendals kjæledegge» i 1964.… Les mer...
Pelle-vimpel

Anbefaling fra Riksantikvaren

Rett før jul i 2008 mottok Stiftelsen D/S Pelle et hyggelig brev fra Riksantikvaren. I brevet anbefaler han at vi kan bygge en replika av D/S ”Pelle”. Riksantikvaren fremholder at kopibygging vil være en god løsning i de tilfellene der restaurering, av det originale fartøyet til sertifiserbar stand vil medføre så store utskiftninger at det meste av autentisiteten vil gå tapt.… Les mer...

Slik blir den nye ‘Pelle’

D/S “Pelle” begynner å ta form på tegnebrettet. Båtkonstruktør Svenn Axel Nilsen ved Nidelv Båtbyggeri kan nå lette litt på sløret. De flotte 3D-tegningene av båten ble presentert på årsmøtet den 28. mars 2008. De vakte umiddelbart stor begeistring både hos styremedlemmene og de fremmøtte innskyterne.… Les mer...
pelle-svennetegning

Referat fra det første ordinære årsmøtet

REFERAT fra det første ordinære årsmøtet i STIFTELSEN D/S PELLE den 28. mars 2008 kl. 19.00 i kantinen til Nordea Bank ASA, Tollbodgaten 1, Arendal. Antall fremmøtte: 20. FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 1. Åpning ved leder. Styrets leder, Martin Mjånes, ønsket velkommen til det første ordinære årsmøtet i STIFTELSEN D/S PELLE.… Les mer...