Slik blir den nye ‘Pelle’


D/S “Pelle” begynner å ta form på tegnebrettet. Båtkonstruktør Svenn Axel Nilsen ved Nidelv Båtbyggeri kan nå lette litt på sløret.

De flotte 3D-tegningene av båten ble presentert på årsmøtet den 28. mars 2008. De vakte umiddelbart stor begeistring både hos styremedlemmene og de fremmøtte innskyterne. Det gjenstår fortsatt noen små detaljer, men de vil være på plass i løpet av kort tid.

Klikk på de små bildene for større versjoner…

 

En milepæl i ”Pelle”-prosjektet er nådd. Nå foreligger de såkalte generaltegningene for båten. Det er skipsingeniør Ole Mathisen i Knardalstrand Engineering i Porsgrunn som har utført tegnejobben.

”Pelle” blir så å si helt nøyaktig slik den var da båten forlot Arendal i 1964. Den eneste lille forandringen som er foretatt, er at det er bygget et lite ”hus” i forkant av styrhuset.

”Pelle” blir så å si helt nøyaktig slik den var da båten forlot Arendal i 1964. Den eneste lille forandringen som er foretatt, er at det er bygget et lite ”hus” i forkant av styrhuset.

Som man vil se av tegningene vil den nye ”Pelle” bli så å si helt nøyaktig slik den var da båten forlot Arendal i 1964. Den eneste lille forandringen som er foretatt, er at det er bygget et lite ”hus” i forkant av styrhuset.

Dette har vært helt nødvendig for at vi skal få plass til toalettet på et sted hvor det er full ståhøyde. Ellers er alt ved skrog, maskinrom og innredning helt identisk med den utgaven vi alle kjenner da ”Pelle hadde sin storhetstid i Arendal. Til og med den gamle prammen er tegnet inn …..

En liten detalj til som noen sikkert vil legge merke til på soltaket. Her er det er tegnet inn to redningsflåter. Dette er et krav som Skipskontrollen stiller og som vi ikke kan komme utenom. Bortsett fra disse detaljene er alt som det gamle.

STIFTELSEN D/S PELLE vil nå ut til utvalgte skipsverft i Skandinavia og be om pristilbud. Vi vet nemlig ikke helt eksakt hva det vil koste å bygge en helt ny båt. Det vil selvsagt bli uhyre spennende å se hva prislappen vil lyde på.

Det neste som vil skje, er at det utarbeides detaljtegninger. Skipsingeniør Ole Mathisen har sagt seg villig til også å utføre denne jobben. I løpet av vinteren regner vi med å ha alle tegninger klare. Det må bare medgis at disse tingene har tatt sin tid. På den andre siden føler vi det er en betryggelse at vi ikke forserer byggeprosjektet altfor sterkt. Selv om vi står overfor en relativt liten båt, på bare 45 fot, så er det tusenvis av detaljer som skal på plass.

Mange av andelshaverne er svært utålmodige og spør om når båten er ferdig. I skrivende stund kan vi ikke angi noe bestemt tidspunkt. Det kan ta fem år. Eller ti år. Den pågående finanskrisen har ikke akkurat vært til fordel for gjennomføringen av byggeprosjektet. En liten komité en nå i sving med å utarbeide et salgsprospekt. Det vil bli presentert for finans- og næringslivsbedrifter på nyåret. Vi håper selvsagt på deres støtte. Ellers vil vi søke om offentlige midler.

Kjære leser, som du forstår jobbes det iherdig i alle sektorer for å få ”Pelle”-prosjektet vel i havn. Styret er bare blitt mer og mer optimistiske med tanke på å få gjennomført prosjektet. Dersom alle gode krefter går sammen, er vi overbevist om at vi vil lykkes.